Sector

  • Po

Vakinhoud

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfsturing

3-3-2015

 Groep 1-2 

​InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

Benoemen van (heftige) gevoelens die zij ervaren zodanig dat anderen deze begrijpen

Zijn ontvankelijk voor en reageren op verbaal en non-verbaal geuitte gevoelens van anderen

gevoelens, reageren, gebeurtenis,  gedachte, gedrag

Impulscontrole

Benoemen van en laten zien hoe je reageert op een onverwachte situatie

Benoemen dat je eerst moet nadenken voordat je reageert op een (lastige) situatie

gevoelens, reageren, gebeurtenis,  gedachte, gedrag

​Doelgericht gedrag

​Benoemen wat concentratie is, waarom dit belangrijk is bij het uitvoeren van een spel en/of taak en laten zien hoe je concentratie kunt oefenen

Begrijpen hoe je afgeleid kan worden met de uitvoering van een spel of taak en benoemen wat je hier aan kunt doen

Benoemen van en omgaan met gedrag dat je wel en niet kunt vertonen in sociale situaties

Benoemen en laten zien wat je kunt doen om anderen te helpen en hoe zij jou kunnen helpen

concentratie, afleiding, gewenst gedrag,
hulp bieden en ontvangen, omgaan met tegenslag

Groep 3-6

​InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

Benoemen van en omgaan met (heftige) gevoelens van zichzelf zodanig dat anderen deze kunnen begrijpen

Benoemen van en omgaan met verbaal en non-verbaal geuitte gevoelens van anderen

Benoemen van de relatie die er bestaat tussen een gebeurtenis, gevoel en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen

Impulscontrole

Benoemen en laten zien hoe je jezelf kunt beheersen in een onverwachte situatie

Benoemen wat de voor- en de nadelen van het je zelf beheersen zijn

Begrijpen en laten zien dat je eerst moet nadenken voordat je reageert op een (lastige) situatie

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing

​Doelgericht gedrag

​Begrijpen en laten zien wat het effect van concentratie is bij het uitvoeren van een spel/taak en uitleggen hoe je kunt voorkomen dat je afgeleid wordt

Begrijpen van en omgaan met gedrag dat je wel en niet kunt vertonen in sociale situaties

Begrijpen van en omgaan met tegenslag

Begrijpen en laten zien wat je kunt doen om anderen te helpen en hoe zij jou kunnen helpen

Maken van een eenvoudig plan voor de uitvoering van een taak en begrijpen waarom dit handig is

concentratie, afleiding, gewenst gedrag,
hulp bieden en ontvangen, omgaan met tegenslag, verantwoordelijkheidsgevoel, hulp bieden en ontvangen, omgaan met tegenslag

Groep 7-8

​InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

Begrijpen van en omgaan met (heftige) gevoelens van zichzelf zodanig dat anderen deze kunnen begrijpen

Begrijpen van en omgaan met verbaal en non-verbaal geuitte gevoelens van anderen

Begrijpen van de relatie die er bestaat tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen

Impulscontrole

Begrijpen van en omgaan met een impuls reactie

Begrijpen wat de voor- en de nadelen van een impulsreactie zijn

Ontvankelijk zijn om een impuls uit te stellen

Uitleggen en laten zien dat je eerst moet nadenken voordat je reageert op een (lastige) situatie

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing, impuls

​Doelgericht gedrag

​Uitleggen en toepassen hoe je je kunt concentreren en dat je niet laat afleiden bij de uitvoering van een spel/taak

Begrijpen en omgaan met de invloed van normen en waarden op het gedrag in sociale situaties

Uitleggen van en omgaan met tegenslag

Begrijpen en toepassen hoe je je eigen gedrag effectief kan afstemmen op anderen om samen een taak te volbrengen

Uitleggen en laten zien wat je doet om anderen te helpen en hoe zij jou kunnen helpen

Maken van een eenvoudig plan voor de uitvoering van een taak

concentratie, afleiding, gewenst gedrag,
hulp bieden en ontvangen, omgaan met tegenslag, normen en waarden, verantwoordelijkheidsgevoel, planning, hulp bieden en ontvangen, omgaan met tegenslag

Contactpersoon