Sector

  • Po

Vakinhoud

  • Fysieke veiligheid

Preventie

27-2-2015
​InhoudenVakbegrippen​

Groep 1-2

Kiezen van plekken waar je veilig kunt spelen (qua verkeer, zichtbaarheid, water in de buurt)

Kunnen vallen van uit de posities zitten, gehurkt en op knieën

Niet aan hete dingen komen

Gedrag waarvan je hebt geleerd dat het niet mag ook echt niet doen

verdrinken, open water (sloot, vijver, kanaal, zee), verkeer, verbranden, giftige stoffen, veiligheid, letsel, ongeluk, brandalarm, brandoefening

​Groep 3-6

Binnen aangegeven grenzen actief spelen, ontdekken en deelnemen aan activiteiten

Toepassen van formele en informele verkeersregels als fietser en voetganger

Begrijpen van veiligheidswaarschuwingen (bijvoorbeeld vlaggen aan zee)

Om hulp of informatie vragen bij twijfel over veiligheidsrisico's

Zichzelf in veiligheid brengen

Begrijpen van het nut van ontruimingsoefeningen

​verdrinken, open water (sloot, vijver, kanaal, zee), verkeer, (verkeers)regels, afspraken verkeersborden, veiligheidssymbolen/ pictogrammen, open vuur, ontruimingsoefening, nooduitgang, brandalarm

​Groep 7-8

Begrijpen van symbolen op etiketten van schoonmaakmiddelen, verf, chemische stoffen en dergelijke

Gedragsalternatieven in potentieel gevaarlijke situaties aangeven en bespreken met anderen

Anderen wijzen op mogelijke risico's

 

​schoonmaak- en oplosmiddelen, chemische stoffen, ontruimingsoefening, gedrag, (gedrags)alternatieven, risico

Contactpersoon