Sector

 • Po

Vakinhoud

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kiezen

3-3-2015

Groep 1-2

​InhoudenVakbegrippen​

Weloverwogen kiezen

Tot zich nemen van informatie die nodig is om een keuze te kunnen maken

Benoemen hoe je tussen twee mogelijkheden kunt kiezen:

 • benoemen welke keuze gemaakt moet worden
 • vertellen wat het gevolg is van de ene en de andere keuze
 • keuze maken en uitvoeren

Benoemen dat een keuze gevolgen heeft, vaak op korte en lange termijn

informatie, keuzes, gevolgen keuzes nu en later

Verantwoordelijkheid nemen

Benoemen wat moeilijke situaties zijn

Benoemen dat de oorzaak van een moeilijke situatie bij jezelf kan liggen

Benoemen welke mogelijke oplossingen er zijn als zich een moeilijke situatie voordoet

Benoemen welke eigenschappen je kunnen helpen bij het oplossen van moeilijke situaties

-

 

Groep 3-6

​InhoudenVakbegrippen​

Weloverwogen kiezen

Herkennen welke informatie van belang is om een keuze te kunnen maken

Begrijpen hoe je kunt kiezen tussen verschillende mogelijkheden:

 • benoemen welke keuzes er zijn
 • bedenken van mogelijke oplossingen
 • een keuze maken en uitvoeren

Benoemen dat een keuze maken invloed kan hebben op een ander

Begrijpen dat een keuze gevolgen heeft op korte en/of lange termijn

informatie afwegen, keuzemogelijkheden, keuze maken, gevolgen keuzes nu en later, oplossingen

Verantwoordelijkheid nemen

Begrijpen dat je moeilijke situaties beter onder ogen kunt zien

Begrijpen van en omgaan met dat de oorzaak van een moeilijke situatie bij jezelf kan liggen

Begrijpen van en laten zien hoe je een moeilijke situatie kunt proberen op te lossen

Begrijpen welke eigenschappen je kunnen helpen bij het oplossen van moeilijke situaties

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen

 

Groep 7-8​

​InhoudenVakbegrippen​

Weloverwogen kiezen

Herkennen welke informatie van belang is om een keuze te kunnen maken

Begrijpen van en omgaan met de stappen in het keuzeproces:

 • benoemen welke keuzes er zijn
 • bedenken van mogelijke oplossingen
 • keuze maken en uitvoeren

Begrijpen van en omgaan met wat de invloed van een keuze kan zijn op een ander

Begrijpen dat een keuze gevolgen heeft op korte en/of lange termijn zoals je schoolkeuze

informatie wegen, keuzemogelijkheden,
keuze maken, gevolgen keuzes nu en later, oplossingen

Verantwoordelijkheid nemen

Omgaan met  moeilijke situaties en begrijpen dat je deze beter onder ogen kunt zien dan ervoor weg te lopen

Begrijpen dat de oorzaak van een moeilijke situatie bij jezelf kan liggen zodat je deze niet alleen bij anderen zoekt

Begrijpen dat en omgaan met dat je moeilijke situaties beter kunt accepteren en kunt proberen te veranderen

Begrijpen van en omgaan met eigenschappen die je kunnen helpen bij het oplossen van moeilijke situaties

Begrijpen en laten zien dat je moeilijke situaties niet moet aanpakken met destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen, schoppen, slaan)

Begrijpen dat je moeilijke situaties beter onder ogen kunt zien dan ervoor weg te lopen

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten

Contactpersoon