Sector
  • Po
  • So/Vso
  • Vo

Opvatting over gezondheid

3-10-2017

Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. Deze brede interpretatie met zes dimensies wordt nu ‘positieve gezondheid’ genoemd.

Het artikel 'Heroverweeg uw opvatting van het begrip 'gezondheid' kunt u hier downloaden.

Het artikel is ook te vinden via deze link.

Contactpersoon