Informatie van gezondheidsexperts

13-6-2016

Er zijn in Nederland veel organisaties die op hun eigen manier bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. Scholen voelen in toenemende mate de behoefte om meer aandacht te besteden aan 'gezonde leefstijl'. Om hen daarin te ondersteunen heeft RIVM een aanpak Gezonde School ontwikkeld. Ook andere thema-instituten ontwikkelen interventies en losse leermiddelen om scholen te ondersteunen om een gezonde leefstijl te bevorderen. 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden. Als u voor deze pagina goede aanvullingen heeft dan kunt u deze doorgeven aan Lammie Stoffers.​

 

​Aan de slag met de Gezonde School-aanpak

Hoe wordt uw school een Gezonde(re) School? Ga uit van wat u al doet op school en waar behoeftes liggen. Begin klein en breid dit stapje voor stapje verder uit.
Een Gezonde School werkt structureel en integraal aan één of meerder gezondheidsthema’s. Met integraal wordt bedoeld, werken aan gezondheid en gezonde leefstijl op de volgende vier Gezonde School-pijlers:

  • signaleren
  • gezondheidseducatie
  • omgeving
  • beleid

Gebruik de checklist voor de Gezonde School-aanpak. Dit helpt u om te zien welke stappen u kunt nemen en waar u meer informatie vindt op de website.

Links:

Aan de slag met de gezonde school-aanpak (voor po)
Een gezonde school worden? (voor vo)

​Hanteren van een gezond en duurzaam voedingspatroon

De doorlopende leerlijn geeft inzicht in te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en duurzaam eten voor 4-18 jarigen. Onder andere ontwikkelaars van leermiddelen kunnen dit document gebruiken. In de leerlijn staan typeringen per leeftijdsgroep die horen bij de thema’s: voeding en gezondheid, voedselkwaliteit, consumentenaspecten van voeding en eten klaarmaken. Beleving van voedsel en culturele diversiteit zijn belangrijke uitgangspunten. De lesmaterialen van het Voedingscentrum of waar het Voedingscentrum aan meewerkt, zijn gebaseerd op deze leerlijn.

Link:

Ontwikkeling lesmaterialen

​Tips & tools voor lesgeven over relaties en seksualiteit

Kinderen en jongeren hebben het recht om zich seksueel te ontwikkelen op een gezonde en veilige manier. Betrouwbare informatie en effectieve tools zijn daarbij essentieel. Seksuelevorming.nl heeft als doel leraren en scholen te ondersteunen bij lessen over seksuele vorming. U leest waarom seksuele vorming belangrijk is en hoe de school er beleid op kan maken. Ook vindt u er tips voor lesgeven, lesmethoden en materialen. Ze staan geselecteerd thema, type materiaal en onderwijstype.

link:

Seksuelevorming.nl

​Verkeerseducatie

Veilig Verkeer Nederland helpt basisscholen, leerkrachten en ouders om verkeerslessen en verkeersopvoeding zo te organiseren dat het effectief, relevant en leuk is voor de kinderen.
Verkeerseducatie is onmisbaar voor kinderen die nog veel verkeerservaring moeten opdoen. Veilig Verkeer Nederland vindt dat dit in het basisonderwijs meer aandacht verdient. Daarvoor is het VVN Leerplan en een doorlopende leerlijn voor verkeerseducatie in het basisonderwijs ontwikkeld.

Links

Educatiematerialen
Verkeerseducatie