Sector
  • Mbo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Relaties

15-11-2016
​InhoudenVakbegrippen​

Omgaan met elkaar

Proactief complimenten geven en reageren op het krijgen van complimenten

Uitleggen dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag

Pestgedrag voorkomen

Uitleggen hoe ik een relatie kan onderhouden

Uitleggen welke rol regels spelen bij het omgaan met elkaar

Uitleggen wat de rol van sociale media kan zijn

Hulpvragen van anderen hanteren

Mij inzetten voor mensen in mijn omgeving

​proactief, compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

Samenwerken

Omgaan met groepsprocessen zodat ik samenwerking bevorder en conflicten voorkom

Ideeën en initiatieven van anderen waarderen om tot een gezamenlijk resultaat te komen

Feedback aan elkaar gegeven waarderen

Een planning en taakverdeling maken voor het uitvoeren van een taak

luisteren, samenwerken, groepsproces, conflicthantering, taakverdeling, planning, kwaliteiten, wensen, feedback

​Omgaan met sociale druk

Uitleggen wat hiërarchische verhoudingen zijn in een groep

Waarderen van verhoudingen in een groep

Uitleggen wat de positieve en negatieve gevolgen zijn van bij een groep willen horen

Uitleggen wat expliciete en impliciete groepsdruk is

Omgaan met groepsdruk door voor mezelf op te komen, mijn grenzen aan te geven en indien nodig hulp te zoeken voor anderen of voor mezelf

groepshiërarchie, positieve groepsdruk, negatieve groepsdruk, impliciete groepsdruk, expliciete groepsdruk, bewust gedrag, onbewust gedrag, grenzen, buitengesloten, hulp zoeken

​​Conflicten hanteren

Het ontstaan en verloop van conflicten uitleggen en daarbij aangeven wat de invloed is van verschillen tussen mensen en de rol van media

Uitleggen hoe conflicten tot geweld kunnen leiden

Uitleggen wat mijn rol kan zijn  bij het veroorzaken en  oplossen van conflicten

Verantwoordelijkheid nemen om een conflict op te lossen

verloop ruzie, oplossen, invloed sociale media, eigen rol

Contactpersoon