Fysieke veiligheid

24-11-2016

Inhouden​Vakbegrippen

Risico's inschatten

Uitleggen hoe ik om ga met risicovol gedrag en risicovolle situaties, waaronder arbeidssituaties

De normen in de (peer)groep ten aanzien van veilig gedrag beschrijven

Uitleggen in welke situaties groepsdruk een rol speelt in relatie tot veilig gedrag

Reflecteren over risicovol eigen gedrag (bijvoorbeeld stunten met fiets/brommer, tijdens uitgaan, vuurwerk)

Uitleggen welke keuzes ik maak in risicovolle situaties

bedrijfscultuur, bedrijfsveiligheid, voorschriften, beschermingsmiddelen, veiligheid werknemer, veiligheid stagiair, risico-inventarisatie, risico-evaluatie

Preventie

Verantwoordelijk veilig gedrag laten zien ten aanzien van alcohol en verkeer

Eigen keuze maken voor veilig gedrag

Mezelf en anderen in veiligheid brengen

Beschrijven welke (arbo)regels, materialen en voorschriften er zijn voor veilig werken

(Arbo)regels toepassen

misbruik (alcohol, drugs), alcoholvergiftiging, groepsprocessen,  groepsdruk, attitude, zelfvertrouwen, keuzeproces, Arbo-wetgeving arboregels, rechten, plichten, veiligheidsmaterialen, voorschriften

EHBO / Behandeling

Onderdelen EHBO uitvoeren op de werkplek

Beschrijven wat reanimatie is

Reanimatie uitvoeren

EHBO, reanimatie
Contactpersoon