Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo

Levensfasen

24-8-2017

In het leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl van 0 -24 jaar worden verschillende levensfasen onderscheiden. Elke levensfase (als deel van een mensenleven) onderscheid zich van andere delen. De beschreven inhouden en vakbegrippen van het leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl zijn uitgewerkt aan de hand van de kenmerken van de verschillende levensfasen. ​In het leerplankader is gewerkt met de volgende levensfasen:

Contactpersoon