Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo

Levensfasen

16-2-2018

In het leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl van 0 - 24 jaar worden verschillende levensfasen onderscheiden. ​In het leerplankader is gewerkt met de volgende levensfasen: