Sector
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfsturing

15-11-2016
​InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

Uitleggen dat er een verband is  tussen mijn gevoelens van anderen en hun reacties hierop

Reacties van anderen evalueren

Uitleggen hoe ik effectief, respectvol en proactief kan reageren op verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Omgaan met de relatie tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, proactief, empathie, objectiviteit, subjectiviteit

Impulscontrole

Uitleggen wat de gevolgen zijn van impulsief gedrag op mijn dagelijkse leven, mijn toekomstplannen en mijn schoolloopbaan en dit evalueren

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing, impulsief gedrag, impulsbeheersing, eigenschappen

​Doelgericht gedrag

Uitleggen hoe ik mij wil gedragen in sociale situaties

Uitleggen wat de invloed is van normen en waarden in sociale situaties

Een taak uitvoeren zonder dat ik me laat afleiden

Een plan maken en taak uitvoeren samen met anderen

Een tegenslag herkennen, uitleggen hoe ik daarmee om kan gaan en ombuigen naar proactief gedrag

Uitleggen welke invloed stress heeft op het uitvoeren van een taak

​concentratie, tegenslag, verantwoordelijkheidsgevoel, planning, normen, waarden, evalueren, positieve stress, negatieve stress, zelfwaardering

Contactpersoon