Fysiek-actief

2-12-2016
Alle kernen

​Op de leer-/werkplek

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uitleggen wat de voor- en nadelen van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Tussentijdse beweegmomenten waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over een (on)gezonde lichaamshouding en te veel zitgedrag
Bewust kiezen voor tussentijdse beweegmomenten, mede in het perspectief van de beroepscarrière

​Tijdes de pauze

​Beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes uitvoeren, die passen bij mijn eigen voorkeuren en mogelijkheden
Het doen van beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief pauzeren
Bewust kiezen voor beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes, mede in het perspectief van de beroepscarrière

​Bij bewegingsonderwijs

​--

​Bij transport

​Actief transport naar school en stageplek waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief transport
Bewust kiezen voor actief transport, mede in het perspectief van de beroepscarrière

​In vrije tijd

​Deelnemen aan beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten op of via de opleiding en de stage en in vrije tijd
Het doen van beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten in vrije tijd waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over mijn deelname aan beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten in vrije tijd
Bewust kiezen voor deelname aan beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten in vrije tijd, mede in het perspectief van de beroepscarrière

Contactpersoon