Sector
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Cannabis

17-11-2016
​InhoudenVakbegrippen​

Cannabis en gezondheid

Beschrijven wat cannabis is, waarom mensen het gebruiken en wat het met lichaam en geest doet

De voor- en nadelen beschrijven van cannabis gebruik

Beschrijven welke normen en waarden er zijn over het gebruik van cannabis

Uitleggen de verschillende stadia van cannabisgebruik en wat het verschil is tussen lichamelijke en geestelijke verslaving

Uitleggen waarom werken (beroep) niet samengaat met het gebruiken van cannabis

verslapping spieren, versterking stemming, korte termijngeheugen, THC-gehalte, psychose, verslaving, lichamelijke afhankelijkheid, geestelijke afhankelijkheid, bedrijfsregels

Cannabis en omgeving

Benoemen in welke situaties leeftijdgenoten, ouders en sociale media van invloed zijn op de keuze wel of geen cannabis te gebruiken

Benoemen dat de leeftijdsgrens van cannabis kopen en gebruiken 18 jaar is

Benoemen wat de regels zijn wat betreft bezit, gebruik en verhandelen van cannabis op school, stage, buiten school en wat de consequenties zijn als de regels worden overtreden

Verklaren dat cannabis en verkeer niet samen gaan

invloed leeftijdgenoten, invloed ouders, invloed social media, impulsbeheersing, aantal cannabisgebruikers, beroepshouding, wettelijke leeftijdsgrens

Cannabis en weerbaarheid

Uitleggen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dat dat je individueel zou doen

Uitleggen wat lichte en zware druk van groepsgenoten betekent

Uitleggen waarom je wel of geen cannabis gebruikt en beschrijven hoe je cannabis kunt weigeren

Beschrijven waar je hulp kunt vinden voor het stoppen of minderen met het gebruik van cannabis

individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen, experimenteergedrag

Contactpersoon