Sector
  • Po
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfsturing

15-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

(Heftige) Gevoelens uitleggen, zodat anderen mij begrijpen

Beschrijven dat mijn gevoelens reacties kunnen oproepen bij anderen

Uitleggen hoe ik om ga met verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

Uitleggen dat er een relatie is tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen

Impulscontrole

Beschrijven wat een impulsreactie is

Omgaan met mijn impulsreactie(s)

Beschrijven wat de voor- en de nadelen van een impulsreactie zijn

Uitleggen hoe ik een impuls uit kan stellen

Uitleggen en laten zien dat ik eerst moet nadenken voordat  ik reageer op een (lastige) situatie

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing, impuls

​Doelgericht gedrag

Uitleggen wat concentratie is en uitleggen waarom het belangrijk is bij het uitvoeren van een spel en/of taak

Uitleggen hoe ik mij wil gedragen in sociale situaties

Uitleggen wat de invloed is van normen en waarden in sociale situaties

Beschrijven hoe ik mijn gedrag effectief kan afstemmen op anderen

Uitleggen hoe anderen mij kunnen helpen en ik anderen kan helpen

Een eenvoudig plan maken voor de uitvoering van een taak

Uitleggen waarom het handig is om een plan te maken

​concentratie, afleiding, gewenst gedrag,
hulp bieden, hulp ontvangen,  tegenslag, normen, waarden, verantwoordelijkheidsgevoel, planning

Contactpersoon