Sector
  • Po
Vakinhoud
  • Fysieke veiligheid

Preventie

12-12-2016
InhoudenVakbegrippen​

Beschrijven wat symbolen op etiketten van schoonmaakmiddelen, verf, chemische stoffen en dergelijke betekenen

Gedragsalternatieven in potentieel gevaarlijke situaties beschrijven en bespreken met anderen

​schoonmaak- en oplosmiddelen, chemische stoffen, ontruimingsoefening, gedrag, (gedrags)alternatieven, risico

Contactpersoon