Veiligheid in het verkeer

24-11-2016

InhoudenVakbegrippen​

​Je veilig gedragen als passagier

Uitleggen dat mijn gedrag, karakter en stemming, al dan niet onder invloed van de groep, van invloed zijn op de veiligheid van de bestuurder van het vervoermiddel, de overige passagiers en op mijn eigen veiligheid als passagier

Uitleggen dat ik medeverantwoordelijk ben voor de veiligheid van de bestuurder en van de overige passagiers

Gedragsafspraken die gelden in het openbaar vervoer en in de auto beschrijven

Routes plannen met het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer gebruiken in een onbekende omgeving

mij onderscheiden van de groep als dit veiliger is

Voorafgaand aan en tijdens verkeersdeelname veilige en verantwoorde vervoerskeuzes maken

passagier, openbaar vervoer, vervoermiddel, gedrag, verkeersdeelname, veiligheid, route, vervoerskeuzes

Je veilig gedragen als voetganger

Uitleggen dan mijn verkeersgedrag beïnvloed wordt door hoe ik ben en hoe ik me voel en dat dit effect heeft op mijn eigen veiligheid en die van anderen

Beschrijven waar het wel en waar het niet veilig is om te spelen (bij het spoor, vlakbij een drukke weg) en uitleggen waarom dat zo is

Oversteken in complexe verkeerssituaties

Het verschil uitleggen tussen voorrang en voorgaan en toepassen

Uitleggen hoe een verkeerssituatie voor voetgangers veiliger kan

Een verantwoorde keuze maken voor een vervoerswijze

De voor mij relevante borden en onderborden beschrijven en uitleggen hoe ik daarbij moet handelen

Veilig lopen en oversteken in complexe verkeerssituaties

Anticiperen op verkeer in gevaarlijke situaties

Veilig handelen bij de voor mij relevante borden, tekens en regels

Reflecteren op mijn verkeersgedrag

Veilige keuzes maken bij risicovol gedrag van andere verkeersdeelnemers, risicovolle situaties, (weers)omstandigheden en grote voertuigen.

De veiligste route kiezen vermijd zoveel mogelijk verkeerssituaties die ik nog (te) moeilijk vind

voetganger, oversteken, verkeerstekens, verkeersborden, verkeersregels, verkeersvoorzieningen, voorgaan, voorgaanregels, veiligheidsafspraken, groep, anticiperen, route, veiligheid

Je veilig gedragen als fietser

Uitleggen dat mijn fietsgedrag beïnvloed wordt door hoe ik me voel en dat dit effect heeft op mijn veiligheid en die van anderen

Beschrijven aan welke eisen een veilige fiets moet voldoen.

Uitleggen welke invloed ik heb als fietser op mijn eigen veiligheid en die van medeweggebruikers.

Verkeersborden, onderborden, verkeerstekens, -regels en -voorzieningen beschrijven en deze kennis toepassen op de fiets

Uitleggen hoe een verkeerssituatie voor fietsers veiliger kan worden

De risico's beschrijven van afleiding op de fiets

Uitleggen hoe veilig kan handelen in de buurt van grote voertuigen.

Uitleggen dat het belangrijk is om mij te houden aan de afspraken voor het samen fietsen en veiligheidsafspraken toepassen bij het fietsen in een groep

Reflecteren op mijn eigen fietsvaardigheid en gedrag en uitleggen hoe ik risico's voor mezelf en anderen zoveel mogelijk kan beperken

Een veilige keuzes maken bij risicovol gedrag van andere verkeersdeelnemers

fiets, fietsen, verkeersborden, onderborden, verkeerstekens, verkeersregels, verkeersvoorzieningen, veiligheidsafspraken, afleiding, voertuigen, verkeersdeelname, dode hoek

Contactpersoon