Sector
  • Po
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kiezen

15-11-2016
​InhoudenVakbegrippen​

Weloverwogen kiezen

Beschrijven welke informatie van belang is om een keuze te maken

Beschrijven van en omgaan met de stappen in het keuzeproces:

  • beschrijven welke keuzes er zijn

  • beschrijven van mogelijke oplossingen

  • keuze maken en uitvoeren

Uitleggen wat de invloed van een keuze kan zijn op een ander

Omgaan met de gevolgen van een keuze, ook voor de ander

Beschrijven dat een keuze gevolgen heeft op korte en/of lange termijn zoals mijn schoolkeuze

​informatie wegen, keuzemogelijkheden,
keuze maken, oplossingen

Verantwoordelijkheid nemen

Uitleggen dat ik moeilijke situaties beter onder ogen kan zien

Uitleggen dat de oorzaak van een moeilijke situatie bij mijzelf kan liggen, zodat ik niet alleen een oorzaak bij anderen zoek

Beschrijven hoe ik een moeilijke situatie kan (proberen te) veranderen

Omgaan met moeilijke situaties en er niet voor weg te lopen

Beschrijven welke eigenschappen mij helpen bij het oplossen van moeilijke situaties

Uitleggen dat ik moeilijke situaties niet moet aanpakken met destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen, schoppen, slaan)

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten

Contactpersoon