Fysieke veiligheid

24-11-2016
Inhouden​Vakbegrippen

Risico's inschatten

Beschrijven welke situaties risicovol zijn.

Uitleggen hoe ik om ga met risicovol gedrag en risicovolle situaties, zoals spelen en zwemmen

Uitleggen hoe ik omga met groepsdruk

speelplek, water (sloot, vijver, kanaal, zee), zwembad, groep, gevaar, normen, groepsdruk

Preventie

Beschrijven wat symbolen op etiketten van schoonmaakmiddelen, verf, chemische stoffen en dergelijke betekenen

Gedragsalternatieven in potentieel gevaarlijke situaties beschrijven en bespreken met anderen

schoonmaak- en oplosmiddelen, chemische stoffen, ontruimingsoefening, gedrag, (gedrags)alternatieven, risico

EHBO / Behandeling

Verwondingen beschrijven

Hulp verlenen bij eenvoudige ongevallen

Anderen vertellen wat ze moeten doen (bijvoorbeeld koelen bij een kneuzing)

Beschrijven waar hulpmiddelen te vinden zijn

wondverzorging EHBO

Contactpersoon