Sector
  • Po
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfsturing

15-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

(Heftige) Gevoelens uitleggen, zodat anderen mij begrijpen

Reageren op en beschrijven van verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen

De relatie beschrijven tussen een gebeurtenis, gevoel en gedrag

​gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen

Impulscontrole

Beschrijven en laten zien dat ik mezelf kan beheersen in een lastige situatie

Beschrijven wat de voor- en nadelen zijn van mezelf beheersen

Beschrijven dat ik eerst moet nadenken voordat ik reageer op een (lastige) situatie

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing

​Doelgericht gedrag

Beschrijven wat concentratie is en uitleggen waarom het belangrijk is bij het uitvoeren van een spel en/of taak

Uitleggen hoe ik kan voorkomen dat ik afgeleid word

Beschrijven welk gedrag ik wel en niet kan vertonen in sociale situaties

Passend gedrag vertonen bij sociale situaties

Beschrijven hoe ik kan omgaan met tegenslag

Uitleggen hoe anderen mij kunnen helpen en ik anderen kan helpen

Een eenvoudig plan maken voor de uitvoering van een taak

Uitleggen waarom het handig is om een plan te maken

​concentratie, afleiding, gewenst gedrag,
hulp bieden, hulp ontvangen, tegenslag, verantwoordelijkheidsgevoel

Contactpersoon