Sector
  • Po
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Relaties

15-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

Omgaan met elkaar

Complimenten geven en ontvangen

Verschillen tussen jongens en meisjes uitleggen

Uitleggen dat verschillen tussen mensen kunnen leiden tot pestgedrag

Beschrijven waarom relaties belangrijk zijn

Beschrijven hoe ik een relatie kan aangaan

Uitleggen dat er thuis, op school en op straat regels nodig zijn om met elkaar om te gaan

Beschrijven hoe ik reageer op een vraag van anderen om hulp

compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

Samenwerken

Uitleggen hoe je rekening kunt houden met de wensen van anderen als ik samenwerk of samen speel

Uitleggen waarom luisteren naar elkaar belangrijk is

Laten zien dat ik voor mezelf kan opkomen als ik samenwerk

Uitleggen dat elk mens verschillend is en dat mensen elkaar aanvullen bij het samenwerken

luisteren, regels, samenwerken, taak uitvoeren

​Omgaan met sociale druk

Omgaan met regels die in een groep gelden

Beschrijven wat groepsdruk is

Omgaan met groepsdruk

Voor mezelf opkomen en mijn grenzen aangeven in een groep

regels, groep, groepsovereenkomsten, druk, gevolgen, opkomen voor jezelf, grenzen

​​Conflicten hanteren

Beschrijven wat de oorzaken en gevolgen zijn van conflictsituaties

Laten zien hoe ik omga met conflictsituaties

Beschrijven dat conflictsituaties veroorzaakt worden doordat mensen verschillend zijn

​ruzie, oorzaken, gevolgen

Contactpersoon