Fysiek-actief

2-12-2016
Alle kernen

​Op de leer-/werkplek

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Beschrijven wat de kenmerken van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Actief deelnemen aan tussentijdse beweegmomenten in het klaslokaal
Zelf kiezen voor beweegmomenten, zonder daarbij storend te zijn voor anderen

​Tijdens de pauze

​Actief spelen op het speelplein en daarbij rekening houden met andere kinderen
Speelactiviteiten op het schoolplein waarderen
Beschrijven wat de bewegingsmogelijkheden tijdens pauzes zijn

​Bij bewegingsonderwijs

​Verschillende inspanningsniveaus uitvoeren en ervaren hoe dat zowel tijdens als na afloop voelt: moe, lekker, fris en voldaan
Intensievere inspanningen herkennen en waarderen

​Bij transport

​Onder begeleiding in het verkeer fietsen en lopen naar school, indien veilig deels zelfstandig
Beschrijven wat de voordelen van fietsen en lopen naar school zijn

​In vrije tijd

​Deelnemen aan schoolsportactiviteiten, zoals sportclinics en schoolsporttoernooien
Deelnemen aan clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Beschrijven wat mijn deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd is

Contactpersoon