Sector

  • Alle onderwijstypen

Gehoorschade jongeren

2-5-2017

​Bijna een kwart van de jongeren tussen de twaalf en 24 jaar oud heeft een vorm van gehoorschade.
Dat betekent dat zij al een vorm van gehoorschade hebben op een leeftijd waar ouderdomsslechthorendheid nog geen rol speelt.

Lees meer

Contactpersoon