Sector
  • Po
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs

Fit & vaardig op school

8-12-2017

Met het lesprogramma Fit & Vaardig op school krijgen leerlingen drie maal per week taal- en rekenles terwijl ze bewegen. In een tweejarig onderzoek toonde Marijke Mullender-Wijnsma en collega’s aan dat kinderen die aan dit programma meededen, een extra leerwinst op spelling en rekenen boekten van vier maanden ten opzichte van de controlegroep, aldus onderzoekster Marijke Mullender-Wijnsma van de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie over het lesprogramma en onderzoek, leest u hier


 


 

Contactpersoon