Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfsturing

15-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

​Gevoelens hanteren

Kunnen verbanden leggen tussen hun gevoelens en de reacties van anderen en kunnen hierover communiceren

Kunnen laten zien hoe zij respectvol en proactief kunnen reageren op verbaal en non-verbaal geuite gevoelens van anderen en uitleggen welke reactie wel en niet effectief is

Kunnen verbanden leggen tussen en omgaan met de relatie die er bestaat tussen gebeurtenis, gevoel, gedachte en gedrag

gevoelens, reageren, gebeurtenis, gedachte, gedrag, wensen, verwachtingen, opvattingen, respect, pro-actief, objectiviteit, subjectiviteit

Impulscontrole

Verklaren van en omgaan met wat van invloed is op impulsief gedrag en hoe je dit kunt uitstellen, verminderen en/of stoppen

Verklaren wat de gevolgen zijn van impulsief gedrag op je dagelijkse leven, je toekomstplannen en je schoolloopbaan

gebeurtenis, reageren, gedachten, gedrag, zelfbeheersing, impulsief gedrag, impulsbeheersing, eigenschappen

​Doelgericht gedrag

Kunnen concentreren en hanteren van afleidingen bij de uitvoering van een taak

Omgaan met de invloed van normen en waarden op het gedrag in specifieke sociale situaties

Ombuigen van tegenslag in proactief gedrag

Uitleggen van en omgaan met de invloed van stress op het uitvoeren van een taak

Je gedrag afstemmen op anderen om samen een taak te volbrengen

Gebruiken en evalueren van een plan bij de uitvoering van een taak

concentratie,omgaan met tegenslag, verantwoordelijkheidsgevoel, planning, normen en waarden, evalueren, positieve stress, negatieve stress, zelfwaardering
Contactpersoon