Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Relaties en seksualiteit

Seksualiteit

23-1-2017
​InhoudenVakbegrippen​

Seksualiteit

Beschrijven wat voor- en nadelen en eventuele risico's zijn van seksuele contacten op jonge leeftijd

Verschillen in seksuele beleving, gedrag en oriëntatie erkennen

Beschrijven hoe ik kan omgaan met verschillende rolverwachtingen van jongens en meisjes ten aanzien van seksualiteit

Mijn eigen waarden en normen ten aanzien van seksualiteit beschrijven

Beschrijven onder welke condities seks leuk, prettig en gewenst kan zijn

Seksuele rechten uitleggen en wat dit betekent voor je eigen leven

Een standpunt innemen ten aanzien van stereotiepe, geseksualiseerde beelden in de media over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit

​​beleving gedrag, seksuele oriëntatie, rolverwachtingen, rechten, waarden, normen

Seksuele gezondheid en welzijn

Laten zien dat je een positieve houding hebt ten aanzien van condoomgebruik

Beschrijven wat je kunt doen bij een (vermoeden van) soa

Beschrijven hoe een soa-test in zijn werk gaat

Erkennen dat een soa-test een teken is van verantwoordelijk zijn voor je eigen en andermans gezondheid

Argumenten beschrijven om de ander te overtuigen van condoomgebruik

Eigen wensen en grenzen ten aanzien van seksueel contact kenbaar maken

Wensen en grenzen van de ander ten aanzien van seksueel contact  herkennen en respecteren

Oplossingen bedenken voor situaties waarin seks niet veilig, niet prettig of ongewenst is; hoe je ongewenste en onprettige seks kunt weigeren (online en offline)

Beschrijven hoe gendernormen van invloed zijn op seksuele grensoverschrijding

Beschrijven welke subtiele vormen van seksuele dwang en druk kunnen leiden tot seksueel grensoverschrijdend gedrag

Beschrijven hoe alcohol en middelengebruik kan doorwerken op onveilig of grensoverschrijdend gedrag

Beschrijven welk seksueel gedrag wel of niet toelaatbaar of strafbaar is (sexting, kinderporno, grooming, seksuele grensoverschrijding)

Beschrijven waar je melding of aangifte kunt doen bij seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag

condoom, seks, soa, testen, grooming, sexting, dwang, aanranding, verkrachting, kinderporno, alcohol, middelengebruik, wens, grens, respect, probleem, vrijen, klaarkomen, opwinding, hulp, www.sense.info, vertrouwenspersoon

Contactpersoon