Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Fysieke veiligheid

Risico's inschatten

28-3-2015
InhoudenVakbegrippen​

​​Risicovolle situaties en gedragingen herkennen, ook bij zichzelf

Herkennen van normen in een groep t.a.v. veilig gedrag

Herkennen van situaties waarin groepsdruk een rol speelt t.a.v. veilig gedrag

Reflecteren op eigen gedrag in risicovolle situaties en hier eigen keuzes in maken

​symbolen, regels, verkeer, brommerrijden, autorijden, verkeersborden, groep, gevaar, normen, waarden, groepsdruk, gedrag