Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Relaties en seksualiteit

Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld

5-1-2017
​InhoudenVakbegrippen​

Lichamelijke ontwikkeling

Beschrijven wat de invloed van hormonen kan zijn op ontwikkeling en stemming van meisjes en jongens

Accepteren dat er diversiteit is in lichaamsbouw en lichaamskenmerken

Hulp zoeken bij problemen rondom lichamelijke ontwikkeling (te vroege of te late seksuele rijping)

Feiten en mythen beschrijven rondom het maagdenvlies

hormonen, stemmingswisselingen, ruzie, onzekerheid, schaamte, vrouw-zijn, man-zijn, diversiteit lichaamsbouw, hulpverlening, maagdenvlies, mythe, cultuur en traditie

Zelfbeeld

Kritisch kijken naar ideale en geseksualiseerde lichaamsbeelden in de media en reflecteren op de invloed hiervan op mijn eigen zelfbeeld

Erkennen en respecteren dat iemands geslachtskenmerken anders kunnen zijn dan zijn of haar genderidentiteit

Hulp zoeken bij problemen in verband met zelfbeeld of genderidentiteit

 

zelfbeeld, beïnvloeding, mode, media, schoonheidsideaal, onzekerheid, ontevredenheid, uiterlijk, genderidentiteit, transgender