Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kiezen

15-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

Weloverwogen kiezen

Informatie beoordelen die nodig is om een keuze te kunnen maken

De stappen in een keuzeproces uitleggen en er mee omgaan:

  • beschrijven welke keuzes er zijn

  • beschrijven van mogelijke oplossingen

  • afwegen per oplossing wat de van voor- en nadelen zijn

  • keuze maken en uitvoeren

  • keuze evalueren

Uitleggen waarom en hoe je met een keuze maken rekening kunt houden met anderen

Omgaan met de invloed van mijn keuzes op mijn toekomst en mijn schoolloopbaan

informatie verwerven, informatie afwegen, keuzemogelijkheden, keuze maken, korte termijn, lange termijn, oplossingen, evalueren, toekomst, schoolloopbaan

Verantwoordelijkheid nemen

Uitleggen hoe ik om ga met verantwoordelijkheid

Anticiperen op situaties waarin ik mijn verantwoordelijkheid kan nemen

Uitleggen welke eigenschappen en vaardigheden mij kunnen helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid

Verbanden leggen tussen moeilijke situaties en het vertonen van destructief gedrag (zoals overmatig snoepen, drinken, gamen) en uitleggen hoe ik er mee omga

moeilijke gebeurtenis, oorzaak,
oplossing, eigenschappen, negatief gedrag, vluchten, verantwoordelijkheid, reageren, zelfinschatting

Contactpersoon