Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Relaties en seksualiteit

Intieme relaties

23-1-2017
InhoudenVakbegrippen​

Intieme relaties

Een positieve attitude laten zien ten aanzien van diversiteit in relaties

Discriminerend gedrag, ongelijkwaardigheid, geweld en dwang in relaties en de dagelijkse omgang herkennen

Uitleggen wat de gevolgen kunnen zijn van discriminerend gedrag, ongelijkwaardigheid, geweld en dwang en wat kan ik doen als zich zoiets voordoet

homorelaties, heterorelaties en biseksuele relaties, tolerantie, diversiteit, respectvolle omgang, gelijkwaardheid, respect, uitbuiting, discriminatie, dwang, geweld, machtsverschil, machtsmisbruik

Relatievorming

Manieren beschrijven hoe je partnerrelaties kunt opbouwen en onderhouden

Uitleggen hoe verschillen in sekse-rolverwachtingen en rolopvattingen kunnen leiden tot conflicten of misverstanden in partnerrelaties

Beschrijven dat in een partnerrelatie heftige emoties of meningsverschillen kunnen voorkomen

Uitleggen hoe ik eigen behoeften en verwachtingen in een relatie kan communiceren

verwachting, communicatie, verliefdheid, ambivalentie, conflict, teleurstelling, boosheid, jaloezie, overspel, vertrouwen, wantrouwen, schuldgevoel, angst, onzekerheid, emotie, meningsverschil, onbegrip, behoefte, ruzie

Contactpersoon