Fysiek actief

2-12-2016
​Alle kernen

​Op de leer-/werkplek

​Zitten, staan en lopen (wandelen) in een gezonde lichaamshouding
Uitleggen wat de voor- en nadelen van een ongezonde en gezonde lichaamshouding zijn
Tussentijdse beweegmomenten waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over een (on)gezonde lichaamshouding en te veel zitgedrag
Bewust kiezen voor beweegmomenten, passend bij een actieve leefstijl

​Tijdens de pauze

​Tijdens pauzes en tussenuren beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten uitvoeren op het schoolplein, op het sportveld, in de sportzaal en in de fitnessruimte, die passen bij mijn eigen voorkeuren en mogelijkheden
Het doen van beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes waarderen
Beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes organiseren
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief pauzeren
Bewust kiezen voor beweeg-, sport- en fitnessactiviteiten tijdens pauzes, passend bij een actieve leefstijl

​Bij bewegingsonderwijs

​Verschillende inspanningsniveaus uitvoeren en ervaren hoe dat zowel tijdens als na afloop voelt: moe, lekker, fris en voldaan
Eigen voorkeuren voor bepaalde inspanningsniveaus nader verkennen door meer diepgaande keuzes, passend bij een actieve leefstijl
Zelf vormen van training plannen, uitvoeren en evalueren naar effect en ervaring

​Bij transport

​Actief transport naar school waarderen
Een beargumenteerd standpunt innemen over actief transport
Bewust kiezen voor actief transport, passend bij een actieve leefstijl

​In vrije tijd

​Deelnemen aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd waarderen
Initiatief nemen tot deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Samen met anderen deelname aan bewegen en sport organiseren
Een beargumenteerd standpunt innemen over mijn deelname aan schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd
Bewust kiezen voor schoolsport, clubsport en zelf bewegen en sporten in vrije tijd, passend bij een actieve leefstijl

Contactpersoon