Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Cannabis

17-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

Cannabis en gezondheid

Beschrijven wat cannabis is, waarom mensen het gebruiken en wat het met lichaam en geest doet

Beschrijven hoe de werkzame stof THC in cannabis werkt

Beschrijven wat de verschillende stadia van cannabisgebruik is

Uitleggen wat het verschil is tussen lichamelijke en geestelijke verslaving

THC, longen, bloedvaten, hart, hersenen, psychose, experimenteren, sociaal gebruik, problematisch gebruik, verslaving, lichamelijke afhankelijkheid, geestelijke afhankelijkheid

Cannabis en omgeving

Beschrijven in welke situaties leeftijdgenoten, ouders en sociale media van invloed zijn op de keuze om wel of geen cannabis te gebruiken

Uitleggen dat de leeftijdsgrens van cannabis kopen en gebruiken vanaf 18 jaar is

Beschrijven wat de regels zijn wat betreft het bezit, gebruik en verhandelen van cannabis op school, buiten school is en wat de consequenties zijn als de regels worden overtreden

wettelijke leeftijdsgrens, invloed,  leeftijdgenoten, ouders, social media

Cannabis en weerbaarheid

Uitleggen dat je onder invloed van een groep je anders kunt gedragen dat dat je individueel zou doen

Uitleggen wat lichte en zware druk van groepsgenoten betekent

Uitleggen waarom je wel of geen cannabis gebruikt en beschrijven hoe je cannabis kunt weigeren

beslissing, reactie individu, invloed groep, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen

Contactpersoon