Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Genotmiddelen

Alcohol

17-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

Alcohol en gezondheid

Uitleggen wat het verband is tussen promillage en (standaard) glazen alcohol

Beschrijven wat de lichamelijke uitwerkingen zijn van alcohol

De voor- en nadelen beschrijven van alcohol en de normen hiervoor uitleggen.

Uitleggen wat de verschillen zijn van de effecten van alcohol bij jongens en meisjes op hun gedrag

Beschrijven wat de verschillende stadia van alcoholgebruik is en uitleggen wat lichamelijke en geestelijke verslaving doet

alcohol, maag, lever, hersenen, ontremming, standaardglazen, promillage, ontremming, aangeschoten, dronken, laveloos, knock-out (coma), reactievermogen, tunnelvisie, zelfoverschatting, binge drinken, comazuipen, experimenteel gebruik, sociaal gebruik, problematisch gebruik, verslaving, promillage

Alcohol en omgeving

Beschrijven wat beïnvloeders zijn, zoals ouders, peergroup, en (social)media) op de keuze van jongeren om wel of niet te drinken

Uitleggen op welke manier en in welke situaties leeftijdgenoten van invloed zijn op de keuze van jongeren om wel of niet te drinken

Beschrijven wat de (wettelijke) regels zijn met betrekking tot alcohol

Uitleggen dat alcohol en verkeer niet samen gaan

leeftijdgenoten, ouders, opvoeding, sociale media, reclame, schoolregels, wet alcoholverkoop, verkeer, reactievermogen, motoriek, zelfoverschatting, slaperigheid, promillage, ontzegging, alcoholslot, boete, gevangenisstraf

Alcohol en weerbaarheid

Uitleggen dat iemand door een groep zich anders kan gedragen dan dat hij of zij individueel zou doen

Uitleggen hoe ik onderscheid kan maken tussen lichte en zware druk van groepsgenoten

Beschrijven hoe je alcohol kunt weigeren

Beschrijven wat impulsgedrag is om experimenteergedrag te voorkomen

beslissing, reactie individu, lichte druk, zware druk, weigeren, impulsgedrag, nee zeggen

Contactpersoon