Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Relaties

15-11-2016
InhoudenVakbegrippen​

Omgaan met elkaar

Proactief complimenten geven en reageren op het krijgen van complimenten

Uitleggen dat verschillen tussen mensen en groepen kunnen leiden tot pestgedrag

Pestgedrag voorkomen

Uitleggen hoe ik een relatie kan onderhouden

Uitleggen welke rol regels spelen bij het omgaan met elkaar

Uitleggen wat de rol van sociale media kan zijn

Hulpvragen van anderen hanteren

Mij inzetten voor mensen in mijn omgeving

​proactief, compliment, verschillen, pesten, relatie, regels, hulp

Samenwerken

Omgaan met groepsprocessen zodat ik samenwerking bevorder en conflicten voorkom

Ideeën en initiatieven van anderen gebruiken om tot een gezamenlijk resultaat te komen

Uitleggen dat feedback geven en ontvangen van invloed is op het samenwerken

Een planning en taakverdeling maken voor het uitvoeren van een (complexe) opdracht

luisteren, samenwerken, groepsproces,  conflicthantering, taakverdeling, planning, kwaliteiten, wensen, feedback

​Omgaan met sociale druk

Beschrijven wat het verband is tussen de oorzaak en het gevolg van conflicten

Uitleggen wat mijn rol kan zijn  bij het veroorzaken en  oplossen van conflicten

Verantwoordelijkheid nemen om een conflict op te lossen

Uitleggen dat conflictsituaties veroorzaakt kunnen worden doordat mensen verschillend zijn

Omgaan met de invloed van sociale media op het ontstaan en verloop van conflicten

groepsverhoudingen, positieve groepsdruk, negatieve groepsdruk, bewust gedrag, onbewust gedrag, opkomen voor jezelf, grenzen, hulp zoeken

​​Conflicten hanteren

Beschrijven wat het verband is tussen de oorzaak en het gevolg van conflicten

Uitleggen wat mijn rol kan zijn  bij het veroorzaken en  oplossen van conflicten

Verantwoordelijkheid nemen om een conflict op te lossen

Uitleggen dat conflictsituaties veroorzaakt kunnen worden doordat mensen verschillend zijn

Omgaan met de invloed van sociale media op het ontstaan en verloop van conflicten

verloop ruzie, oplossen, invloed sociale media, eigen rol

Contactpersoon