Sector

  • Alle onderwijstypen

Opvatting over gezondheid

4-5-2017

Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. Deze brede interpretatie met zes dimensies wordt nu ‘positieve gezondheid’ genoemd.

Lees verder

Contactpersoon