Sector
  • 0-4 jaar
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Relaties

15-11-2016

Inhouden

Vakbegrippen​

Omgaan met elkaar

​-

Een reactie geven op de naam van een ander

Belangstelling tonen voor een ander

Interactie aangaan met een ander

Anderen helpen en zorgzaam omgaan met anderen

Samenwerken

Een korte periode met iemand spelen

Anderen betrekken in mijn spel

Beschrijven bij welke spelletjes ik samen kan werken om iets groters en/of leukers te bereiken

-

​Omgaan met sociale druk

Regels herkennen die in een groep gelden en ik kan daarbij benoemen wat wel en niet mag

Omgaan met verhoudingen in een groep

Beschrijven wat goed en fout is en ik kan sorry zeggen

​-

​Conflicten hanteren

Verkennen wat mijn grenzen zijn in conflicten en probeer mee te denken over een oplossing

​-
Contactpersoon