Sector
  • 0-4 jaar
Vakinhoud
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

De ander

15-11-2016

​InhoudenVakbegrippen​

​Inlevingsvermogen

Reageren op signalen van andere mensen (verbaal en non-verbaal)

Overeenkomsten en verschillen tussen mijzelf en andere kinderen in mijn groep beschrijven

Gevoelens bij anderen waarnemen

Basaal reageren op behoeften van anderen

​-

Individu en groep

Situaties herkennen waarin ik me aan de regels van de groep moet houden en op m'n beurt moet wachten

-

​Gedrag inschatten van de ander

Beschrijven wat wel en niet mag

Mij houden aan de regels van de groep

​-

Contactpersoon