0-4 jaar

5-10-2017

Tot ongeveer 1 jaar noemen we kinderen een baby. Een dreumes is een kind van ongeveer 1 tot 2,5 jaar en een kind tussen de 2,5 en de 4 jaar is een peuter. In de periode van 0-4 jaar ontwikkelen kinderen zich snel. De lichamelijke ontwikkeling is een ononderbroken proces. De ene vaardigheid bouwt voort op de volgende. Op hoofdlijnen doorlopen alle kinderen dezelfde ontwikkeling. Maar ieder kind doorloopt die ontwikkeling wel op zijn of haar eigen manier (Singer & Kleerekoper, 2009). Lees meer >>

​Thema'sKernen ​ ​ ​ ​

Sociaal-emotionele ontwikkeling

​ZelfZelfsturing​De anderRelaties​​Kiezen

​Voeding

Voeding en gezondheidVoedselkwaliteit​​Eten kopen, bereiden, beleven
Fysiek actief
Op de leer-/werkplekTijdens de pauzeBij bewegings-

onderwijs

Bij transport​In vrije tijd
​​Persoonlijke verzorgingLichaamshygiëneJe zintuigen​Je mond en gebit

Genotmiddelen

n.v.t.

Relaties en seksualiteit

Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeldIntieme relaties​​Voortplanting, 
gezinsvorming en anticonceptie
 
Seksualiteit

Veiligheid

Fysieke-veiligheid

 

 

 

Contactpersoon